עבירות מס

מרבית האנשים קושרים עבירות מס עם בעלי הון שמנהלים עסקאות מורכבות ומודעים להיבטים הפליליים של מעשיהם, אולם, חלק הארי מעבירות המס מבוצעות על ידי עוסקים קטנים, שלעיתים כלל אינם מודעים לעבירה אותה ביצעו או לענישה והקנס הכספי שטמון בצידה.

 

עבירות מס

חשוב לדעת כי עבירות מס הינן עבירות פליליות לכל דבר ועניין, ורשות המיסים הינה בעלת סמכויות חקירה ובדיקה נרחבות מאוד.

חיוני כי בכל מקרה שבו מתעורר חשש קל כי הנכם מצויים תחת חקירה סמויה של רשות המיסים, ובוודאי במקרה שישנה חקירה גלויה של רשות המיסים, להיעזר בעורך דין לענייני מיסים ולקבל ייעוץ משפטי.

ייצוג הולם מול רשויות המס, יביא להצגת עמדת הנישום בצורה הטובה ביותר, ופעמים רבות יסייע בהמרת האישומים בתשלום כופר או הסדר טיעון מקל.

משרד אייזנברג שנער ושות' מייצג נחקרים ונאשמים בעבירות מס בכל התחומים, ומתמחה בהסדרים מול פקידי השומה.

למשרד מוניטין רב בקרב חוקרי רשות המיסים, והוא דורג בין המשרדים המובילים במדד הדירוג של משרדי עורכי דין בתחום.

המשרד מציע מגוון שירותים משפטיים בתחום המיסים החל מתכנון מס (יחידים וחברות), מתן חוות דעת וקבלת עמדות מקדמיות של רשות המיסים ("פרה רולינג"), וכלה בייעוץ משפטי רחב וכולל לנחקרים ונאשמים, ליווים הצמוד במשרדי החקירות וכמובן ייצוגם בהליכים פליליים ואזרחיים.

מהי עבירת מס?

חוקי המס בישראל מורכבים מאוסף חוקים, פסיקה עניפה והוראות מקצועיות של רשות המיסים.

עבירות על חוקי המס נחלקות לעבירות טכניות שנסובות בעיקר סביב כשל הנישומים במילוי הוראות פרוצדורליות, ועבירות מהותיות על חוקי המס בהן קיימת כוונה של הנישום להונות את רשויות המס. 

עבירות מס טכניות הינן מעשה או מחדל בניגוד לפקודת מס הכנסה או חוק מס ערך מוסף, כאשר לנישום לא הייתה כוונה לרמות את רשויות המס.

דוגמאות לכך הינן איחורים בהגשת דוחות (דו"ח מע"מ, מקדמות מס הכנסה, דו"ח ניכויים), אי תשלום ניכויים, אי סדרים בספרי הנהלת החשבונות, אי ביצוע ניכוי מס במקור, אי תיאום מס וכדומה.

אין לטעות, עבירות אלו, אפילו שאין בצידן כוונה, אינן קלות ערך והעונש בגינם עלול להגיע במקרים מסוימים  לכדי מאסר בפועל או קנס גבוה.

יתר כל כן, עבירות אלו עלולות להוביל לפסילת ספריו הנהלת החשבונות של הנישום, ושומתו תיקבע לפי מיטב השפיטה.

יודגש כי בעבירות אלו רשות המס כלל לא צריכה להוכיח כוונה לביצוע עבירה – עצם המעשה או המחדל, די בהם בכדי להפוך לעבירה פלילית, אפילו אם נעשו בשגגה. 

ייעוץ משפטי הולם בתחום המיסוי, מיד עם קבלת הודעה מרשות המס, תחסוך השלכות כלכליות מרחיקות לכת, ותביא בדרך כלל לסיום הפרשה בתשלום קנס חד פעמי.

עבירות מס מהותיות נמצאות ברף הגבוה של עבירות המיסוי, והן על פי רוב כוללות אלמנט מודעות של הנישום למעשיו.

דוגמאות לעבירות אלו הן השמטת הכנסות, הפקת או ניכוי חשבוניות פיקטיביות, הגשת דוחות כוזבים וכדומה.

הענישה בעבירות אלו עלולה להגיע עד שבע שנות מאסר וקנס בגובה כפל ההכנסות שהעלים הנישום, שנתכוון להעלים או שעזר להעלים.

סוגי עבירות מס חמורות

חשבוניות פיקטיביות: חשבוניות שהוצאו בלא שניתן שירות או נמכר טובין, או שאינן משקפות את מחירו האמיתי של השירות או הטובין ("חשבוניות מנופחות").

נישומים העושים שימוש בחשבוניות פיקטיביות לצורך הגדלת ההוצאות הרשומות שלהן והקטנת תשלומי המס עוברים עבירה פלילית חמורה שעלולה לעלות להם בשנות מאסר רבות.

בעבירת חשבוניות פיקטיביות נכללות גם "חשבוניות זרות" כלומר חשבוניות שהוצאו על ידי צד שלישי ולא על ידי נותן השירות או מוכר הטובין.

יודגש כי חלה חובה על מקבל החשבונית לוודא כי פרטיו של נותן השירות נכונים וכי כל הרשום בחשבונית משקף את העסקה שנעשתה באופן מלא.

לפיכך, כאשר הינכם מקבלים חשבונית מספק חדש, יש לנקוט בכל האמצעים הסבירים לבדיקת החשבוניות בין היתר באמצעות אתר רשם החברות, מאגר העוסקים המורשים, בדיקת אישורי ניהול ספרים ובדיקות אחרות, וזאת על מנת שתוכל לעמוד לכם הגנה מפני תביעה פלילית וכן הזכות לקיזוז התשומות הגלומות בחשבונית.

השמטת הכנסות: כל עוסק חייב בהוצאת חשבונית מס וקבלה בגין תקבול שהגיע אליו.

בטרם קבלת התקבול רשאי עוסק להוציא "חשבונית עסקה" שאין בגינה תשלום מע"מ או זכות להתקזז במע"מ, אולם משעה שנתקבל תקבול בגין הטובין או השירות, קיימת חובה בחוק להנפקת חשבונית מס כאמור. 

השמטת הכנסות עלולה לגרור מאסר של עד כשנתיים או קנס כספי, אלא אם הוכיח העוסק כי הייתה הצדקה למעשיו.

אי ניכוי מס או אי העברת מס שנוכה: עוסקים משמשים במידה מסוימת כגובים מטעם המדינה.

לפני העברת כל תקבול בגין חשבונית, חובה על העוסק לברר מהו שיעור ניכוי המס במקור שיש לנקות מהתקבול.

מידע זה ניתן לקבל באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, והחובה לבדוק את שיעור ניכוי המס ולנכותו, חלה על משלם התקבול.

אי ניכוי מס במקור, או אי העברת מס שנוכה במקור, הינה עבירה על פי פקודת המס והעובר עליה ללא שיוכיח כי היה לו הצדק סביר, עלול לשאת עונשי מאסר וקנסות.

עבירות על "חוק המזומן": על פי חוק המזומן אסור לאדם פרטי לשלם או לקבל כסף מזומן בסכום העולה על 15,000 ש"ח ולבית עסק בסכום העולה על 6000 ש"ח, (כאשר הסכומים הללו מתעדכנים מעת לעת) אף לא כתרומה או הלוואה, למעט בין בני משפחה ובלבד שאין בכך משום תשלום בגין עבודה.

המחוקק מזהיר מפיצול עסקה לכמה עסקאות במטרה לעקוף את חוק המזומן, כאשר דינו של מי שמפצל עסקה כאמור או מבצע רישום כוזב ביחס לעסקת מזומן, יכול להגיע לשנתיים מאסר.

עבירות מרמה ורישום כוזב:  עבירות שדינן עד שבע שנות מאסר, וכוללות כל דיווח בכתב או בעל פה לרשויות המס שאינו נכון, השמטת פרטים בדיווחי המס, או סיוע לאחרים בהגשת דיווח כוזב.

עבירות אלו הינן מהחמורות בדיני המס, וייטיב חשוד בעבירות אלו להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה למיסים שילווה אותו כבר בשלבים הראשונים של החקירה.

חשוב לדעת כי לעיתים אמירות אגביות של נחקרים שלא קיבלו ייעוץ משפטי הולם, עלולות לסבך מאוד את היכולת להגיע להסדר טיעון או כופר מאוחר יותר.

אם הנכם נחקרים או אף נקראים לתת עדות במשרדי רשות המיסים, אל תעשו כן לפני שתקבלו מראש ייעוץ משפטי. 

מיסים

חקירה על ידי רשות המיסים

לחוקרי מס הכנסה יש את מלוא סמכויות החקירה כשל המשטרה, לרבות חיפוש ותפיסת חומרים, האזנות סמויות (באישור בית המשפט), תשאול ותחקור, מעצר ועוד.

במרבית המקרים, חקירת מס הכנסה תתחיל בחקירה סמויה.

נישום יתקשה לזהות חקירה סמויה של רשות המיסים, ואולם תשאול לקוחות וספקים, דרישת חומרים על ידי פקיד השומה או תשאול של רו"ח עלולים להעיד כי הינכם יעד לחקירה סמויה של רשות המיסים.

אם זיהיתם אחד מהסימנים הללו או יותר, חיוני להתייעץ מיד בעורך דין המתמחה במיסים שכן כל פעולה של הנישום במקרים אלו, עלולה להיחשב כניסיון להעלמת ראיות, תיאום עדויות, שיבוש הליכי חקירה או הטרדת עדים ולהוסיף עבירות לכתב אישום פוטנציאלי.

לעיתים רשות המיסים מזמנת נישום ל"מתן עדות" לכאורה בעניינו של מישהו אחר, כאשר דברי הנישום בעדות שכזו עלולים להפוך אותו ליעד החקירה.

לפיכך חשוב מאוד לנצל את זכותכם להגיע לכל חקירה ברשות המיסים מלווים בייצוג משפטי מתאים.

ליווי של עורך דין כבר בשלבים אלו של החקירה עשוי לשנות לחלוטין את תוצאותיה ואף למנוע הגשת כתב אישום.

יש לזכור, אין "שיחות חבריות" במשרדי רשות המיסים, וכל מה שיגיד הנישום במשרדי החוקר, גם אם נאמר לו שהעדות או החקירה הסתיימו, עלול לשמש כראייה.

לאחר איסוף חומרים ראשונים, תהפוך חקירת רשויות המס לחקירה גלויה.

בשלב החקירה הגלויה עלולים חוקרי רשות המיסים לבצע חיפוש במקום עסקו של הנישום ואף בביתו, לתפוס את מחשביו ואמצעיו האלקטרונים השונים לצורך בדיקתם, לתשאל את עובדיו, ספקיו ולקוחותיו של הנישום ואף את בני משפחתו, וכמובן לחקור את הנישום במשרדיו או במשרדי מס הכנסה או מע"מ.

עם היוודע דבר קיומה של חקירה גלויה, מומלץ לגשת מיד לעורך דין המתמחה בתחום המיסוי הפלילי.

עורך דין הבקיא בסמכויות הנתונות לחוקרי רשות המיסים ידע לצמצם את החיפוש ואת התפיסה לעניינים ולמכשירים המנויים בצו בלבד, ואף למנוע מעצרו של חשוד.

חיפוש חייב להתבצע בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים, וככל שלא ימצאו עדים כאלו, החיפוש אינו חוקי למעט אם ויתר החשוד על זכותו זו.

לכל נישום זכות להיוועץ עם עורך דין ולהימנע מהפללתו העצמית (כלומר לשמור על "זכות השתיקה" בנושאים שהוא חושב כי הוא עלול להפליל את עצמו), ושימוש נכון בזכויות אלו עשוי להיות בעל משקל של ממש בהמשך החקירה.

כופר ועסקאות טיעון

הליך הכופר הינו חלופה לכתב האישום הפלילי בעבירות מס.

למעשה, המדינה מאפשרת לנישום שהואשם בעבירות מס "לקנות" את דרכו החוצה מהעמדה לדין, וזאת רק אם השתכנעה כי הינו אדם נורמטיבי שכשל, וכי לא תהיה פגיעה משמעותית באינטרס הציבורי בהליכי הכופר.

בקשה להליך הכופר יכול שתוגש כבר במהלך החקירה, אולם בדרך כלל היא תידון רק לאחר שנתגבשו האישומים וזאת על מנת שוועדת הכופר תוכל להעריך את הסכום הנדרש לתשלום.

יודגש כי הכופר הינו בנוסף לתשלום הסכום שיקבע כי הועלם על ידי הנישום, והוא מהווה מעין קנס חלף ההליך הפלילי.

בקשה לכופר נבחנת ב"ועדות הכופר" וקיימת חשיבות עליונה להצגת עניינו של הנישום בצורה טובה על ידי עורך דין.

בקביעת סכום הכופר הועדה תשקול, בין היתר, את חומרת העבירה, גובה הסכום שהועלם, מצבו המשפחתי והאישי של הנישום ועוד.

הליך הכופר מאפשר לנישום לחזור לחיים נורמטיביים ללא הרשעה פלילית, וככל שהינו עצור, תשלום הכופר יביא לשחרורו המיידי.

יודגש כי בקשה לכופר יכול שתוגש על ידי הנישום בכל שלבי החקירה ואף לאחר הגשת כתב אישום, אולם הסיכוי לאישורה גדול יותר בטרם הוגש כתב אישום לבית המשפט.

החלטות ועדת הכופר מפורסמות, ועל פי פסיקת בית המשפט העליון מהשנים האחרונות, פרטי הנישום, עבירותיו והסכומים שעליו לשלם הינם גלויים.

יחד עם זאת, הנישום לא יוכתם ברישום פלילי, על כל המשתמע מכך, ויחסכו ממנו עלויות ניהול ההליך המשפטי.

הסדרי כופר אפשריים בעבירות חמורות על פי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק מיסוי מקרקעין, ועבירות על פי חוק מע"מ.

החוק קובע סכום מקסימלי לתשלום הכופר העומד על כפל תשלום המס שיהיה חייב בו הנישום, אולם הסטטיסטיקה מלמדת כי שיעור הכופר שמוטל בדרך כלל נע בין 15%-30% משיעור זה.

עורך דין בקיא בדיני המס ובעל יכולות משא ומתן טובות, יביא בדרך כלל להקטנת שעור המס שהנישום יהיה חייב בו וכן בהקטנת שיעור הכופר.

הסדרי טיעון: הסדר טיעון בעבירות מס הינם הסכמה בין המאשימה (המדינה באמצעות רשות המיסים) והנישום, הנאשם.

בדרך כלל המאשימה תוותר על חלק מהאישומים או תפחית מחומרתם, ובתמורה, הנאשם יודה בסעיפים המיוחסים לו.

במסגרת הסדר הטיעון יוחלט בין הצדדים כמה כסף, אם בכלל יחזיר הנאשם לקופת המדינה, האם ייגזר עליו מאסר, עבודות שירות או מאסר על תנאי, ומה הקנס הכספי שיוטל עליו.

הסדר טיעון מושג באמצעות משא ומתן בין עורך הדין המייצג של הנישום והפרקליטות או המחלקה המשפטית ברשות המיסים, ולפיכך חשוב מאוד שעורך הדין המייצג יהיה בקיא בחוקי המס ובדיני הראיות אולם חשוב לא פחות שתהיינה לו יכולות ניהול משא ומתן וכושר רטורי גבוה.

יש לשים לב שבית המשפט אינו מחויב לקבל את הסדר הטיעון, ואם ימצא לנכון, הוא יכול לדחותו.

יחד עם זאת, דחייה כזו צריכה להיות מטעמים מיוחדים, והיות ששני הצדדים, הן התביעה והן הנאשם מעוניינים בהסדר, יטענו שניהם לטובתו בעת הערעור.

מקצועיות

 לצוות המשרד ידע נרחב במשפט פלילי-כלכלי, וכן ידע חשבונאי המעניק לו יתרון בניהול תיקי פשיעה כלכלית ועבירות פיסקליות. ההליך הפלילי וההליך האזרחי-מנהלי, הינם הליכים מקבילים, המהווים חלק ממדיניות "אכיפה כלכלית משולבת" של הרשויות. מדיניות זו פועלת כנגד החשוד  במישור  הפלילי, תוך שימוש באמצעי תפיסה וחילוט מכוח חוק איסור הלבנת הון, כמו גם במישור האזרחי, באמצעות שומת מס ערך מוסף, שומת מס הכנסה, שימוש בהליכי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, המקנה לפקיד השומה סמכות נרחבת לתפיסת רכוש, והכל, במטרה להפעיל לחץ מירבי על החשוד.

יתרונו של המשרד בא לידי ביטוי ביתר שאת מול מדיניות האכיפה המשולבת. כאשר הנסיבות מתאימות, ניתן להגיע להסדר עם כלל הרשויות במקביל, ולא להשאיר את הלקוח חשוף לשומות מס מופרכות, אשר במקרים רבים תוצאותיהן, עבור הלקוח, קשות אף מן ההליך הפלילי עצמו.

עמידה בלתי מתפשרת על זכויות הלקוח

המשרד חרט על דגלו עמידה בלתי מתפשרת על זכויות הלקוח, הן כחשוד, החל משלב המעצר והחיפוש הראשוני, הנערכים בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות, ובמהלך כל החקירה. במקביל, מגבש צוות המשרד אסטרטגיה וקו הגנה צופה פני עתיד, יחד עם הקפדה יתרה על פרטיות הלקוח, באמצעות צווי איסור פרסום וניהול המשבר מול אמצעי התקשורת.

לרבים מלקוחות המשרד יהיה זה המפגש הראשון עם עוצמתן של רשויות האכיפה השונות, ומעבר למענה המשפטי, הם זקוקים לאוזן קשבת ובעיקר לוודאות. הליווי הצמוד, בעיקר בשלבים הראשונים, נועד בראש ובראשונה  לספק הגנה משפטית מצטיינת , אולם חשובה לא פחות מכך היא העמידה האיתנה לצידו של הלקוח, והענקת תמיכה ומעטפת צמודה, בכל מקום ובכל זמן. איכותם על עורכי הדין באייזנברג שנער ושות', המתבטאת  בין היתר, בהקפדה על הכנה מדוקדקת של הלקוחות לפני כל חקירה,  עד אשר מתברר לא פעם כי החקירה עצמה דומה מאוד לסימולציות שנערכו קודם לכן במשרד. פרקטיקה משפטית ומקצועית זו הנהוגה באייזנברג שנער ושות', היא זו שגם מפחיתה משמעותית את תחושת אי הוודאות אצל הלקוחות ומקלה עליהם את ההתמודדות עם המצב שאליו נקלעו.

לצד ההגנה המשפטית - סיוע בניהול המשבר

מטבע הדברים, החברות והתאגידים, אשר מנהליהן ובעליהן הם למעשה לקוחות המשרד, נמצאים אף הם תחת מגבלות. פעמים רבות החקירה הפלילית כנגד חשוד תסתיים ללא הגשת כתב אישום, אולם החברה שבבעלותו תתקשה לצלוח את המשבר התזרימי כתוצאה מתפיסות הרכוש הדרקוניות, חסימת חשבונות הבנק של החברה, הקפאת תקבולים אצל לקוחותיה, תפיסה וחילוט של כלי רכב. ולכך נוספת  גם מהלומה לתדמיתה של החברה.

משרד אייזנברג שנער ושות רואה בנדבך זה כמהותי בניהול המשבר, כאשר מטרתו  היא  לשמור על החברה ולהשיב את פעילותה לסדרה במהירות האפשרית – שחרור רכוש תפוס, שחרור חשבונות בנק ותקבולים מעוקלים, תקשורת רצופה עם לקוחות החברה החשודה, אשר מעדיפים לעיתים להתקשר עם ספק אחר. היעד הוא לייצב את  החברה, עד לחזרתה לפעילות רגילה, ככל שניתן.