פסילת ספרים

פסילת ספרים עשויה להתרחש בתום הליך ברשות המיסים, הקובע כי הנתונים והדוחות אותם ניהל והגיש הנישום אינם תקינים ובכך השפיעו על שומת המס האמיתית והפרו את הוראות החוק.

בתחום זה מתרחשת אכיפה רבה ומוקפדת מצד חוקרי מס ופקידי שומה ועשויה לגרור, מעבר לפסילה והשלכותיה הקשות על העסק, גם חקירות וכתבי אישום בחשד לעבירות מס.

מהי פסילת ספרים במס הכנסה?

עצמאים ועצמאיות בעלי עסק מכל סוג בישראל, נדרשים לנהל פנקסי חשבונות ובהם רישום הכנסות והוצאות של קבלות וחשבוניות, תיעוד הכנסות והוצאות של כספים ומלאי ושמירתם במשך שבע שנים וזאת על פי חוק מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות, התשל"ו, 1976) ופקודת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות, התשל"ג, 1973).

פסילת ספרים עלולה להתרחש כאשר ניהול פנקסי החשבונות בעסק איננו עומד בהוראות החוק ולפיכך קבע פקיד השומה כי הדוחות שהגיש הנישום בלתי קבילים.

במקרה שהוטלה פסילה, רשות המיסים תפסול גם את השומה ותקבע מחדש את סכום ההכנסה החייבת לפי מיטב השפיטה.

בנסיבות אלה, יש לשכור את שירותיו של עורך דין מומחה בתיקי פסילת ספרים, המספק ייצוג מקצועי כבר עם תחילת הליך הביקורת.

עבירות כלכליות
עבירות כלכליות

סוגים אפשריים לפסילת ספרים

לפסילת הספרים קיימים שני סוגים אפשריים:

 1. אי ציות מהותי להגדרה מסוימת בהוראות ניהול הספרים

ככל שהנישום פעל שלא על פי ההוראות והעדר הרישום אף נבע ממעשה פסול כמו העלמת מס, הרי שהדבר עלול לגרור פסילת ספרים וכמובן אישום בגין עבירות כלכליות מסוימות.

 1. פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול

לפי החוק, כל נישום שלא ביצע רישום של חשבונית, קבלה, תקבול בסרט קופה רושמת או כל תיעוד אחר שחלה עליו החובה לרשום, עלול לגלות שפנקסיו בלתי קבילים וזאת בהעדר סיבה מספקת לאי הרישום.

פסילה זו תתרחש תחת שני תנאים מצטברים:

 • לא נרשם תקבול שהוראת החוק מחייבת לרשום
 • פקיד השומה לא השתכנע כי סיבת אי הרישום מספקת.

מהי אותה סיבה מספקת לעניין העדר הרישום? אמנם ניתן לשער שפרח מזיכרונו של בעל עסק מסוים לרשום קבלה, אך זוהי בדיוק הסיבה אותה מבקשות מערכות האכיפה למנוע.

לכן, מדובר במבחן אובייקטיבי שמצביע על רשלנות או שכחה דווקא כסיבות בלתי מוצדקות.

להבדיל, אם יטען בעל העסק כי להשגתו אין המדובר בתקבול שבכלל הצריך רישום, הרי שיש מקום לבחון את טענתו ואף להציג עבורה ראיות נוספות, ככל שניתן.

כאן המקום לציין כי אי קיום הוראות ניהול הספרים כתוצאה מלחץ בעסק ואף מכיוון שמדובר בסכומים קטנים וזניחים, אינם סיבות מספקות וסבירות.

מכיוון שרק אירוע חריג עשוי להיחשב כסיבה מספקת, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה שיבדוק לעומק את המקרה, עובדותיו ונסיבותיו.

שימוע לגבי פסילת ספרים

פסילת ספרים יכולה להתרחש במהלך או אחרי ביקורת בעסק, אותה עורכת מחלקת ניהול ספרים ברשות המיסים באופן גלוי או סמוי.

לא פעם חולש פקיד השומה על מתחם עסקים, ישוב ואפילו תחום או ענף מקצועי שלם. אם מצא בעסק מסוים ליקויים או חוסרים, ישלח הזמנה לשימוע ובו הצהרה על כוונתו לפסול את הספרים.

מכיוון שהליכי שימוע בכללותם הם הזדמנות יקרה וחשובה להשמיע טענות שמשפיעות לטובה על ההחלטה, חשוב לנצל את זכות השימוע ולא לוותר עליה.

מכיוון שטיעונים משפטיים טובים יוכלו לסיים את ההליך ללא פסילה ולחסוך משמעותית בעלויות עתידיות, מומלץ לקבל ייצוג מאת עורך דין צווארון לבן מומחה על מנת שייצג אתכם.

סנקציות לאחר פסילת ספרים

פסילת הספרים מהווה אירוע חמור בחייו של העסק ואף מעמידה את עתידו בסכנה.

להלן הסנקציות האפשריות שנובעות ממנה, בצד חבות המס שנובעת מקביעת שומה חדשה לפי מיטב השפיטה:

סנקציות מצד מע"מ

 • קנס עד 1% מסך העסקאות או השכר והריווח בשנת המס שבה נמצא ניהול פנקסים ורשומות לקוי. קנס זה לא יפחת מ-321 ₪ לחודש.
 • קנס עד 30% מסך מס התשומות שלא נוכה במועד הקבוע וזאת בקרב נישומים שלא רשמו חשבוניות מס, הצהרות ייבוא או מסמכים נדרשים אחרים כדין, שהייתה זכאות לנכות מהם תשומות. קנס זה יוטל גם בגין אי ציות מהותי להוראות ניהול ספרים.

סנקציות מצד מס הכנסה

 • קביעת שומה כמיטב השפיטה – השפעה ישירה על חבות המס בעסק.
 • ביטול הכרה בהפסדה משנים קודמות כנגד הכנסה בשנה שבה הוטלה פסילה.
 • שלילת ניכויים וקיזוזים במקרה של ספרים לא קבילים בנסיבות חמורות, למשל הנפקת חשבוניות פיקטיביות.
 • דחיית בקשות להפחתת מקדמות.
 • עיכוב בקבלת החזרי מס.
 • הגדלת שיעור המס.
 • הגדלת שיעור המקדמות.

ככל שבוצעה עבירה פלילית

הטלת עונש מאסר או קנס כספי.

ערעור על פסילת ספרי העסק

בתום הליך השימוע וככל שהוחלט לפסול את הספרים, ניתן לערער על כך לבית המשפט.

גם הליך הערעור עשוי להיות מורכב ומצריך בדיקה משפטית מצד עו"ד מנוסה ובעל הצלחות קודמות בתיקי פסילות ספרים.

עורך הדין ינתח את המצב המשפטי ויפעל לצמצום ההשלכות הכלכליות העצומות על העסק ככל שניתן.

משרד עורכי הדין אייזנברג-שנער הינו משרד עורכי דין מוביל בתחום המיסים, הצווארון הלבן והעבירות הכלכליות.

אם צפויה לכם ביקורת בעסק, זומנתם לשימוע או שספרי העסק נפסלו, צרו עמנו קשר בהקדם האפשרי ונפעל למענכם.

באילו מקרים תחול פסילת ספרי העסק?

אם יתגלה שאיכות ניהול ספרי הנישום איננה על פי ההוראות וזאת לאור ביקורת יזומה, סמויה או גלויה או לחילופין לאחר הגשת ספרי החשבונות לפקיד שומה.

פקיד השומה יקבע האם ניהול החשבונות עולה לכדי פסילה או שניתן להסתפק באזהרה והוראה לתיקון המחדלים.

כיצד מערערים על הפסילה?

יש להגיש בקשה לפקיד השומה במס הכנסה בתוך 30 ימים מקבלת החלטה על פסילת הספרים.

ככל שבקשת הערעור נדחתה, ניתן לערער עליה בתוך 60 ימים כאילו הייתה צו (לפי סעיף 152ב') לבית משפט.

אולי יעניין אותך?

עורך דין הסגרה

עורך דין הסגרה

תפקידו של עורך דין הסגרה לסייע בהתמודדות עם החשדות והאישומים ולטפל בהליך ההסגרה המורכב וזאת על פי עקרונות אוניברסליים מוסכמים המעוגנים באמנות בינלאומיות עליהן חתומה

להמשך קריאה..
גילוי מרצון

גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון מהווה הליך תחום בזמן, שבמסגרתו מאפשרת המדינה לעדכן את רשות המיסים בשגיאות והשמטות מס שאירעו בדיווחי עבר ולתקן אותם, בתמורה להימנעות מהליכים

להמשך קריאה..
העלמת מס

העלמת מס

העלמת מס נמנית עם העבירות הפליליות החמורות ביותר במדינת ישראל ובתוכה מגוון פעולות אסורות, שתכליתן להפחית מתשלומי המיסים ואף להימנע מהם לחלוטין. לעבירה זו פנים

להמשך קריאה..

מקצועיות

 לצוות המשרד ידע נרחב במשפט פלילי-כלכלי, וכן ידע חשבונאי המעניק לו יתרון בניהול תיקי פשיעה כלכלית ועבירות פיסקליות. ההליך הפלילי וההליך האזרחי-מנהלי, הינם הליכים מקבילים, המהווים חלק ממדיניות "אכיפה כלכלית משולבת" של הרשויות. מדיניות זו פועלת כנגד החשוד  במישור  הפלילי, תוך שימוש באמצעי תפיסה וחילוט מכוח חוק איסור הלבנת הון, כמו גם במישור האזרחי, באמצעות שומת מס ערך מוסף, שומת מס הכנסה, שימוש בהליכי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, המקנה לפקיד השומה סמכות נרחבת לתפיסת רכוש, והכל, במטרה להפעיל לחץ מירבי על החשוד.

יתרונו של המשרד בא לידי ביטוי ביתר שאת מול מדיניות האכיפה המשולבת. כאשר הנסיבות מתאימות, ניתן להגיע להסדר עם כלל הרשויות במקביל, ולא להשאיר את הלקוח חשוף לשומות מס מופרכות, אשר במקרים רבים תוצאותיהן, עבור הלקוח, קשות אף מן ההליך הפלילי עצמו.

עמידה בלתי מתפשרת על זכויות הלקוח

המשרד חרט על דגלו עמידה בלתי מתפשרת על זכויות הלקוח, הן כחשוד, החל משלב המעצר והחיפוש הראשוני, הנערכים בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות, ובמהלך כל החקירה. במקביל, מגבש צוות המשרד אסטרטגיה וקו הגנה צופה פני עתיד, יחד עם הקפדה יתרה על פרטיות הלקוח, באמצעות צווי איסור פרסום וניהול המשבר מול אמצעי התקשורת.

לרבים מלקוחות המשרד יהיה זה המפגש הראשון עם עוצמתן של רשויות האכיפה השונות, ומעבר למענה המשפטי, הם זקוקים לאוזן קשבת ובעיקר לוודאות. הליווי הצמוד, בעיקר בשלבים הראשונים, נועד בראש ובראשונה  לספק הגנה משפטית מצטיינת , אולם חשובה לא פחות מכך היא העמידה האיתנה לצידו של הלקוח, והענקת תמיכה ומעטפת צמודה, בכל מקום ובכל זמן. איכותם על עורכי הדין באייזנברג שנער ושות', המתבטאת  בין היתר, בהקפדה על הכנה מדוקדקת של הלקוחות לפני כל חקירה,  עד אשר מתברר לא פעם כי החקירה עצמה דומה מאוד לסימולציות שנערכו קודם לכן במשרד. פרקטיקה משפטית ומקצועית זו הנהוגה באייזנברג שנער ושות', היא זו שגם מפחיתה משמעותית את תחושת אי הוודאות אצל הלקוחות ומקלה עליהם את ההתמודדות עם המצב שאליו נקלעו.

לצד ההגנה המשפטית - סיוע בניהול המשבר

מטבע הדברים, החברות והתאגידים, אשר מנהליהן ובעליהן הם למעשה לקוחות המשרד, נמצאים אף הם תחת מגבלות. פעמים רבות החקירה הפלילית כנגד חשוד תסתיים ללא הגשת כתב אישום, אולם החברה שבבעלותו תתקשה לצלוח את המשבר התזרימי כתוצאה מתפיסות הרכוש הדרקוניות, חסימת חשבונות הבנק של החברה, הקפאת תקבולים אצל לקוחותיה, תפיסה וחילוט של כלי רכב. ולכך נוספת  גם מהלומה לתדמיתה של החברה.

משרד אייזנברג שנער ושות רואה בנדבך זה כמהותי בניהול המשבר, כאשר מטרתו  היא  לשמור על החברה ולהשיב את פעילותה לסדרה במהירות האפשרית – שחרור רכוש תפוס, שחרור חשבונות בנק ותקבולים מעוקלים, תקשורת רצופה עם לקוחות החברה החשודה, אשר מעדיפים לעיתים להתקשר עם ספק אחר. היעד הוא לייצב את  החברה, עד לחזרתה לפעילות רגילה, ככל שניתן.