ניירות ערך

תחום דיני ניירות ערך הוא מהמיוחדים והמקצועיים מבין ענפי המשפט, וככזה מחייב ליווי משפטי מעולה בפרופיל גבוה.

עבירות ניירות ערך

תכליתם של דיני ניירות הערך בישראל היא לשמור על מסחר שקוף, הוגן ויעיל בניירות ערך לצורך הגנה על משקיעים מחד, ומתן אפשרות לפיתוח המשק והכלכלה באמצעו מסחר בשוק ההון מאידך.

הפיקוח והאכיפה של מטרות דיני ניירות ערך הינם מורכבים ובעלי דקויות רבות, כפי שהם באים לידי ביטוי בחוק ניירות ערך, במספר חוקים נוספים, בתקנות ונהלים, וכמובן בפסיקות והלכות של בתי המשפט.

אכיפת דיני ניירות ערך מתקיימת בשני מישורים עיקריים: המישור הפלילי, והמישור המנהלי-אזרחי, כאשר בתחילתה של כל פרשה, התנהלות חריגה בשוק ההון נבחנת בידי רשויות האכיפה השונות, בכדי לבחון אם היא מגלמת תרמית בשוק ההון.

הנעה בתרמית ("הרצת מניות")

תרמית בקשר לניירות ערך עשויה לבוא לידי ביטוי בביצוע בפועל של אדם, או בהנעה של אדם אחר לבצע פעולה בניירות ערך תוך מסירת הבטחה או תחזית מטעה או כוזבת. 

תרמית עשויה להיווצר גם בדרך של העלמת עובדות מהותיות.

עבירה זו מוכרת בקרב הציבור גם כ"הרצת מניות", שמטרתה להשפיע על תנודות שערים במסחר כדי להפיק רווח.

ניירות ערך

שימוש במידע פנים

תרמית נוספת שבגינה מוגשים כתבי אישום רבים היא שימוש במידע פנים.

עבירה זו מיוחסת למי שבידו אינפורמציה פנימית שהושגה במישרין או בעקיפין מגורם בתוך ארגון מסוים ושבוצע בה שימוש תוך קיפוח זכותו של אחר שאין בידיו את המידע, ובכך הישג יתרון בלתי הוגן לצורך השאת רווח. 

עבירות דיווח

עבירות נוספות על חוק ניירות ערך הן עבירות דיווח, המתייחסות להפרות סעיפי החוק ביחס לאיסור הטעיה או מסירת מידע מהותי מול המשקיע הסביר.

יש לציין כי מסכת עובדתית של התנהלות בשוק ההון יכולה להצביע על פליליות אחרת ונוספת כמו קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, גניבה בידי מורשה וכן פעולות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון.

עבירות נוספות בתחום ניירות הערך הן עבירות על חוק הייעוץ אשר עוסק בייעוץ, בשיווק ובניהול תיקי השקעות בשוק ההון, ומסדיר את חובות בעלי הרישיון.

חקירה והעמדה לדין בעבירות ניירות ערך

לא רבים יודעים, אולם יש ביכולתן של מספר רשויות לאכוף את דיני ניירות הערך, והחומרה שמייחסת המדינה לעבירות אלה באה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה בין מספר גופי אסדרה, חקירה והעמדה לדין: מחלקת חקירות ומודיעין של הרשות לניירות ערך, היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ), היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) – כל אלה ועוד גופי אכיפה נוספים משתפים ביניהם פעולה במטרה לאתר פעילות עבריינית לכאורה בשוק ההון ולבסס נגדם תשתית ראייתית שתוביל להגשת כתבי אישום.

מיסים

ייצוג משפטי בעבירות ניירות ערך

לייצוג משפטי איכותי של עורכי דין בתחום ניירות הערך ישנה חשיבות מכרעת, שכן לא כל פעילות חריגה בשוק ההון תטופל בהכרח במישור הפלילי (גם אם החלה במישור זה), והתיק יעבור למסלולי אכיפה מנהליים והסדרים מותנים.

חלף הליכים פליליים, ישנם מקרים שבנסיבות מסוימות, גם אם עולה החשד להפרת הוראות חוק ניירות הערך, הרי שמדובר בהיקף קטן או ברף הנמוך של העבירה, אשר מאפשר להגיע להסדר מסוים מחוץ לבית המשפט ומבלי שידבק במעורבים רבב פלילי, ציבורי או עסקי.

הליכים מנהליים אלה מנוהלים לרוב על ידי מחלקת אכיפה מנהלית ברשות לניירות ערך, ותוצאתם ענישה קלה יותר מזו שצפויים לה נאשמים בהליכים פליליים.

עורך דין מומחה בתחום ניירות ערך יוכל שישיג עבור לקוחו הסדר המותנה, אשר גם אם מחייב בהודאה בעבירות המיוחסות לו, במידה ויקיים תנאים שנקבעו בהסדר (בדרך כלל תשלום של עיצום כספי בסכום מסוים), לא יוגש כתב אישום או שהפרקליטות תחזור בה מהגשתו.

בכל מקרה של בדיקה, חקירה או הגשת כתב אישום בגין עבירה בניירות ערך, חשוב לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין המתמחה בנושא ושיש בידיו ידע וניסיון גם בטיפול במקרים מורכבים הדורשים ראייה אסטרטגית, ידע מעמיק ופתרונות יצירתיים כדי לספק את התוצאה המשפטית המיטבה ביותר עבור הלקוח.   

עורכי הדין במשרד אייזנברג, שנער ושות' מתמחים בייעוץ ובייצוג של חשודים ונאשמים בעבירות שוק ההון וניירות ערך בפרט.

חלק מן התיקים שטופלו בידי עורכי הדין במחלקת ניירות ערך בראשות עו"ד גיא שנער, נסגרו או צומצמו משמעותית, כבר בשלבי החקירה או לאחר קיום השימוע, בסודיות מוחלטת והרחק מעיני התקשורת.

תיקי תרמית נודעים שטופלו בידי עורכי הדין במשרד אייזנברג, שנער ושות', הגם שנחשבו בתחילה כחמורים וברורים, אף הסתיימו בזיכוי מלא ובחזרה מכתב האישום.

עבירות בין לאומיות - הסגרה וחיקור דין

בתקשורת קיים סיקור נרחב של הסגרת עבריינים בין מדינות – פעולה המביאה עמה מורכבויות חוקיות ומוסריות, שכן קיימת סתירה בין מחויבות המדינה להגן על אזרחיה ובין נכונותה לעמידה בהסכם מול מדינה אחרת וחתירתה הטבעית לעשיית הצדק.

הליכי הסגרה מתרחשים בהתאם להסכם בין-מדיני חתום, כאשר מדובר בעבירות חמורות לרבות שוד, מין המתה ועוד.

חובת ההסגרה מתקיימת ככל שהעבירה תיחשב לפלילית בשתי המדינות וככל שהחוקים בין שתי המדינות תואמים את אפשרות ההסגרה על פי הדין הפלילי.

ייעוץ עם משרד עורכי הדין אייזנברג שנער ושות' יספק לכם אינפורמציה מלאה להתנהלות נכונה ובטוחה סביב התהליך, לצד ייצוג וליווי בלתי מתפשרים. 

אנו רואים בעצמנו כאילו אנחנו נמצאים בנעליכם כלקוחות ולכן יוצאים למאבק חיים שבו נשאף לתוצאות הטובות ביותר.

מקצועיות

 לצוות המשרד ידע נרחב במשפט פלילי-כלכלי, וכן ידע חשבונאי המעניק לו יתרון בניהול תיקי פשיעה כלכלית ועבירות פיסקליות. ההליך הפלילי וההליך האזרחי-מנהלי, הינם הליכים מקבילים, המהווים חלק ממדיניות "אכיפה כלכלית משולבת" של הרשויות. מדיניות זו פועלת כנגד החשוד  במישור  הפלילי, תוך שימוש באמצעי תפיסה וחילוט מכוח חוק איסור הלבנת הון, כמו גם במישור האזרחי, באמצעות שומת מס ערך מוסף, שומת מס הכנסה, שימוש בהליכי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, המקנה לפקיד השומה סמכות נרחבת לתפיסת רכוש, והכל, במטרה להפעיל לחץ מירבי על החשוד.

יתרונו של המשרד בא לידי ביטוי ביתר שאת מול מדיניות האכיפה המשולבת. כאשר הנסיבות מתאימות, ניתן להגיע להסדר עם כלל הרשויות במקביל, ולא להשאיר את הלקוח חשוף לשומות מס מופרכות, אשר במקרים רבים תוצאותיהן, עבור הלקוח, קשות אף מן ההליך הפלילי עצמו.

עמידה בלתי מתפשרת על זכויות הלקוח

המשרד חרט על דגלו עמידה בלתי מתפשרת על זכויות הלקוח, הן כחשוד, החל משלב המעצר והחיפוש הראשוני, הנערכים בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות, ובמהלך כל החקירה. במקביל, מגבש צוות המשרד אסטרטגיה וקו הגנה צופה פני עתיד, יחד עם הקפדה יתרה על פרטיות הלקוח, באמצעות צווי איסור פרסום וניהול המשבר מול אמצעי התקשורת.

לרבים מלקוחות המשרד יהיה זה המפגש הראשון עם עוצמתן של רשויות האכיפה השונות, ומעבר למענה המשפטי, הם זקוקים לאוזן קשבת ובעיקר לוודאות. הליווי הצמוד, בעיקר בשלבים הראשונים, נועד בראש ובראשונה  לספק הגנה משפטית מצטיינת , אולם חשובה לא פחות מכך היא העמידה האיתנה לצידו של הלקוח, והענקת תמיכה ומעטפת צמודה, בכל מקום ובכל זמן. איכותם על עורכי הדין באייזנברג שנער ושות', המתבטאת  בין היתר, בהקפדה על הכנה מדוקדקת של הלקוחות לפני כל חקירה,  עד אשר מתברר לא פעם כי החקירה עצמה דומה מאוד לסימולציות שנערכו קודם לכן במשרד. פרקטיקה משפטית ומקצועית זו הנהוגה באייזנברג שנער ושות', היא זו שגם מפחיתה משמעותית את תחושת אי הוודאות אצל הלקוחות ומקלה עליהם את ההתמודדות עם המצב שאליו נקלעו.

לצד ההגנה המשפטית - סיוע בניהול המשבר

מטבע הדברים, החברות והתאגידים, אשר מנהליהן ובעליהן הם למעשה לקוחות המשרד, נמצאים אף הם תחת מגבלות. פעמים רבות החקירה הפלילית כנגד חשוד תסתיים ללא הגשת כתב אישום, אולם החברה שבבעלותו תתקשה לצלוח את המשבר התזרימי כתוצאה מתפיסות הרכוש הדרקוניות, חסימת חשבונות הבנק של החברה, הקפאת תקבולים אצל לקוחותיה, תפיסה וחילוט של כלי רכב. ולכך נוספת  גם מהלומה לתדמיתה של החברה.

משרד אייזנברג שנער ושות רואה בנדבך זה כמהותי בניהול המשבר, כאשר מטרתו  היא  לשמור על החברה ולהשיב את פעילותה לסדרה במהירות האפשרית – שחרור רכוש תפוס, שחרור חשבונות בנק ותקבולים מעוקלים, תקשורת רצופה עם לקוחות החברה החשודה, אשר מעדיפים לעיתים להתקשר עם ספק אחר. היעד הוא לייצב את  החברה, עד לחזרתה לפעילות רגילה, ככל שניתן.