גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון מהווה הליך תחום בזמן, שבמסגרתו מאפשרת המדינה לעדכן את רשות המיסים בשגיאות והשמטות מס שאירעו בדיווחי עבר ולתקן אותם, בתמורה להימנעות מהליכים פליליים.

זוהי הזדמנות ייחודית לנישומים פרטיים, עצמאים ובעלי עסקים לחשוף מידע על כספים, רווחים, קבלות וחשבוניות שצברו לזכותם בארץ ובחו"ל וזאת על פי קריטריונים מסוימים.

כיצד מתרחש נוהל גילוי מרצון?

תהליך הגילוי כולל ארבעה שלבים עיקריים:

 1. כימות החוב לרשויות המס והצגת מידע על עסקאות ונכסים שטרם דווחו.
 2. הכנת בקשה שכוללת מילוי טופס הבקשה, מסמכים ואסמכתאות התומכים בה.
 3. הגשת הבקשה בכפוף להוראות והנחיות רשות המיסים.
 4. תשלום חובות בתום בדיקה ואישור הבקשה ועריכת שומה מתאימה.

על אף שהתהליך מבקש לעודד את הציבור להסיר מחדלים אישיים ולהעשיר את קופת המדינה ללא ענישה, חשוב לציין כבר עכשיו כי חסינות פלילית מלאה איננה מובטחת לאיש.

ככל שהגילוי יחשוף עבירות מס או עבירות כלכליות שהן, יתכנו עונשים מסוימים אם כי בשיעור מופחת.

לכן חשוב לדייק בפרטי הבקשה, להיערך אליה כראוי ולבחון מעיניים מקצועיות את החשיפה הכלכלית, הפלילית והאזרחית שנובעת ממנה, באמצעות עורך דין צווארון לבן מומחה.

גילוי מרצון
גילוי מרצון

התנאים להגשת בקשה לגילוי מרצון

 • גילוי יזום מצד הנישום עצמו, בין אם מטעמו ובין אם מטעם בא כוחו.
 • חתירה לתום לב, שקיפות ויושרה מלאים.
 • הבקשה איננה נובעת מבדיקה או חקירה ברשויות בעניינו של המגיש ו/או בני זוגו ו/או חברות ועסקים בשליטתו.
 • לא קיימת בדיקה של תיקים שקשורים לנישום או לגורמים בעלי נגיעה לגילוי מרצון במישור האזרחי.
 • ברשות המיסים או ברשות שלטונית אחרת לא קיים מידע קודם על פרטי הגילוי, לרבות חקירה ואינפורמציה בתיקים קשורים.
 • לא פורסם בתקשורת מידע על פרטים עתידיים שייכללו בגילוי מרצון.
 • המידע איננו כלול בכתב תביעה, כתב אישום, כתב הגנה, הליך פלילי או אזרחי בבית משפט או בית דין ישראלי כלשהו.
 • הפנייה מהווה הצהרת אמת מלאה, בצמוד לתיקון הדיווח והסרת המחדלים ותשלום חבות המס המלאה כנדרש.

הכנת הבקשה ופרטיה

את הבקשה יש להכין על פי ההנחיות והתקנות הרלוונטיות ברשות המיסים ולכלול בתוכה התייחסות ברורה ומדויקת לכל שנות המס הרלוונטיות, מקורות ההכנסה ותימוכין רשמי עבורם, פירוט מדויק של הסכום שהושמט מדיווחי עבר ואומדן תשלומי המס לאחר מכן. הבקשה מחויבת לכלול גם את סיבת אי הדיווח ולהוכיח אותה באמצעות מסמכים ואישורים רלוונטיים.

גילוי מרצון בארה"ב, אירופה ובמדינות העולם

בידי רשות המיסים עומדים שלל כלים לאיתור אזרחים שביצעו עבירות מס, חלקם מבוססים על הסכמים בינלאומיים שמעגנים שיתוף פעולה בין-מדיני נרחב בתחומי משפט וביטחון.

הסכמים אלו מבקשים להבטיח כי גם מי שביצע עבירה מחוץ למדינתו לא יתחמק מעונש ויחולו נגדו דיני הסגרה מתאימים.

כאשר הדיווח כולל בתוכו נכסים והון שהצטברו מעבר לים, אין מקום לפעולות עצמאיות.

עורך דין הסגרה שבקיא בתחומי המס, הדין הפלילי ועבירות כלכליות בזירה הבינלאומית יטפל כראוי בהליכי הסגרה ובשמירה על זכויות הנישום.

אם יש צורך, גם להימנע מהסגרה למדינה שקיימת בה אשמה פלילית כפולה.

גילוי מרצון בעבר ובהווה

עד לסוף שנת 2019 ניהלה רשות המיסים גילוי מרצון בכפוף לדיווח בתנאים ובקריטריונים נדרשים. הוראת השעה העמידה לרשות המדווחים שלושה מסלולים אפשריים:

מסלול אנונימי – ובו זהות המדווח תיחשף רק לאחר שהוגשה בקשה והושג הסכם שומה עקרוני.

מסלול מקוצר – שמור להשמטות דיווח עד 2 מיליון שקלים והכנסה חייבת של עד חצי מיליון שקלים.

מסלול רגיל – הפונה נחשף בזהותו עם הגשת הפניה ומגלה את כל הפרטים לגבי נכסיו והכנסותיו.

הוראה זו לא חודשה מאז באופן שמאפשר גילוי אנונימי, אם כי ישנה תמיד הדרך לפנות לרשות המיסים ולבצע גילוי יזום.

ועם זאת, יש להסתייע בעורך דין מומחה כדי למזער את הנזקים ככל שניתן ולפעול באופן שמביא לחסינות פלילית.

גילוי מרצון בשנת 2024

בתחילת חודש אפריל 2024, הודיעה רשות המיסים על כוונתה לחדש את נוהל גילוי מרצון ולכוון אותו להחזקה ורווחים לא מדווחים של מטבעות קריפטוגרפיים.

שוק הקריפטו שאמנם צובר הכרה מתונה גם במערכות פיננסיות מסורתיות, עדיין גורם לחשש בנוגע לכסף שחור ובלתי מדווח.

לכן יש לבחון לעומק את הגשת הפניה באמצעות עורך דין קריפטו וזאת כדי להימנע מסיכון להסתבכות בפלילים ומהפסדים כספיים.

מה חשוב לדעת לפני שניגשים לגילוי מרצון?

על הגילוי להיות מלא

גילוי מרצון מחייב גילוי בכל העובדות, הפרטים וההכנסות. המשמעות היא שגם כאשר מדובר בבני זוג שמבצעים את ההליך יחד, עליהם להתחייב בהצגת כלל הנכסים, המזומנים והחשבונות שהוסתרו.

המידע יימסר באופן מקיף וממצה

אפשר להגיש גילוי מרצון כנגד עבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ, מיסוי מקרקעין, מכס ובלו.

בתמורה, תינתן חסינות רק אם הפונה ביצע את כל הוראות הנוהל. אם יתברר שהמידע שהוגש שגוי או חלקי, הפניה תבוטל ותוטל על הנישום ענישה מתאימה.

הגילוי יתרחש בתום לב

כדי להימנע מהגשת כתב אישום ומהליכים פליליים, הפניה מחויבת לתום לב.

לשם כך מומלץ לקבל ייצוג משפטי איכותי, שיחתור להסדר מול פקיד השומה, מנהל מע"מ או מנהל מיסוי מקרקעין.

מקבלים הזדמנות אחת בלבד

למעט במקרים חריגים ביותר, ניתן להשתמש בהליך רק פעם אחת.

בנוסף, לא ניתן לסייג את הדיווח ולהשמיט ממנו פרטים מסוימים על מנת להעבירם להוראת השעה הבאה בעתיד.

עורך דין גילוי מרצון – הגורם החשוב ביותר לצליחת ההליך

העדר היכרות מעמיקה עם רשויות המס ואופי הליכי הגילוי עלולים לגרום לטעויות קריטיות שיפגעו בנישום, גם אם פעל בתום לב גמור.

די בשליחת דוח מתוקן לפקיד השומה מתוך רצון אמיתי להסיר מחדלים אישיים, כדי שהדבר יתגלגל במהירות לחקירה ולהליכים פליליים.

משרד עורכי הדין שנער אייזנברג מעמיד לרשותכם את טובי המשפטנים בתחומי המס, עבירות צווארון לבן, הלבנת הון, עבירות כלכליות, הגבלים עסקיים ומסחר קריפטוגרפי.

אנו מבינים ומכירים היטב את ההשלכות בחשיפת השמטות מס ויודעים כיצד לסייע בכל מקרה מורכב. להתייעצות בנושא, פנו אלינו כבר עכשיו.

על מה ניתן לבצע גילוי מרצון?

כל סכום, הון או רכוש בלתי מדווח כחוק, או שדווח בעבר באופן בלתי תקין.

דיווח זה מגלה ומשקף את ביצוען של שגיאות במס הכנסה, עבירות מע"מ ואף צבירת הון ונכסים מעבר לים שלא התגלמו מול הרשויות הישראליות.

כיצד מתנהל התהליך?

יש להגיש פניה בנושא לרשות המיסים באמצעות מילוי טפסים וצירוף מסמכים רלוונטיים.

חשוב לעשות זאת באמצעות עורך דין מיומן על מנת לצמצם ככל שניתן את הענישה הפוטנציאלית העתידית.

אולי יעניין אותך?

עורך דין הסגרה

עורך דין הסגרה

תפקידו של עורך דין הסגרה לסייע בהתמודדות עם החשדות והאישומים ולטפל בהליך ההסגרה המורכב וזאת על פי עקרונות אוניברסליים מוסכמים המעוגנים באמנות בינלאומיות עליהן חתומה

להמשך קריאה..
גילוי מרצון

גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון מהווה הליך תחום בזמן, שבמסגרתו מאפשרת המדינה לעדכן את רשות המיסים בשגיאות והשמטות מס שאירעו בדיווחי עבר ולתקן אותם, בתמורה להימנעות מהליכים

להמשך קריאה..
העלמת מס

העלמת מס

העלמת מס נמנית עם העבירות הפליליות החמורות ביותר במדינת ישראל ובתוכה מגוון פעולות אסורות, שתכליתן להפחית מתשלומי המיסים ואף להימנע מהם לחלוטין. לעבירה זו פנים

להמשך קריאה..

מקצועיות

 לצוות המשרד ידע נרחב במשפט פלילי-כלכלי, וכן ידע חשבונאי המעניק לו יתרון בניהול תיקי פשיעה כלכלית ועבירות פיסקליות. ההליך הפלילי וההליך האזרחי-מנהלי, הינם הליכים מקבילים, המהווים חלק ממדיניות "אכיפה כלכלית משולבת" של הרשויות. מדיניות זו פועלת כנגד החשוד  במישור  הפלילי, תוך שימוש באמצעי תפיסה וחילוט מכוח חוק איסור הלבנת הון, כמו גם במישור האזרחי, באמצעות שומת מס ערך מוסף, שומת מס הכנסה, שימוש בהליכי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, המקנה לפקיד השומה סמכות נרחבת לתפיסת רכוש, והכל, במטרה להפעיל לחץ מירבי על החשוד.

יתרונו של המשרד בא לידי ביטוי ביתר שאת מול מדיניות האכיפה המשולבת. כאשר הנסיבות מתאימות, ניתן להגיע להסדר עם כלל הרשויות במקביל, ולא להשאיר את הלקוח חשוף לשומות מס מופרכות, אשר במקרים רבים תוצאותיהן, עבור הלקוח, קשות אף מן ההליך הפלילי עצמו.

עמידה בלתי מתפשרת על זכויות הלקוח

המשרד חרט על דגלו עמידה בלתי מתפשרת על זכויות הלקוח, הן כחשוד, החל משלב המעצר והחיפוש הראשוני, הנערכים בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות, ובמהלך כל החקירה. במקביל, מגבש צוות המשרד אסטרטגיה וקו הגנה צופה פני עתיד, יחד עם הקפדה יתרה על פרטיות הלקוח, באמצעות צווי איסור פרסום וניהול המשבר מול אמצעי התקשורת.

לרבים מלקוחות המשרד יהיה זה המפגש הראשון עם עוצמתן של רשויות האכיפה השונות, ומעבר למענה המשפטי, הם זקוקים לאוזן קשבת ובעיקר לוודאות. הליווי הצמוד, בעיקר בשלבים הראשונים, נועד בראש ובראשונה  לספק הגנה משפטית מצטיינת , אולם חשובה לא פחות מכך היא העמידה האיתנה לצידו של הלקוח, והענקת תמיכה ומעטפת צמודה, בכל מקום ובכל זמן. איכותם על עורכי הדין באייזנברג שנער ושות', המתבטאת  בין היתר, בהקפדה על הכנה מדוקדקת של הלקוחות לפני כל חקירה,  עד אשר מתברר לא פעם כי החקירה עצמה דומה מאוד לסימולציות שנערכו קודם לכן במשרד. פרקטיקה משפטית ומקצועית זו הנהוגה באייזנברג שנער ושות', היא זו שגם מפחיתה משמעותית את תחושת אי הוודאות אצל הלקוחות ומקלה עליהם את ההתמודדות עם המצב שאליו נקלעו.

לצד ההגנה המשפטית - סיוע בניהול המשבר

מטבע הדברים, החברות והתאגידים, אשר מנהליהן ובעליהן הם למעשה לקוחות המשרד, נמצאים אף הם תחת מגבלות. פעמים רבות החקירה הפלילית כנגד חשוד תסתיים ללא הגשת כתב אישום, אולם החברה שבבעלותו תתקשה לצלוח את המשבר התזרימי כתוצאה מתפיסות הרכוש הדרקוניות, חסימת חשבונות הבנק של החברה, הקפאת תקבולים אצל לקוחותיה, תפיסה וחילוט של כלי רכב. ולכך נוספת  גם מהלומה לתדמיתה של החברה.

משרד אייזנברג שנער ושות רואה בנדבך זה כמהותי בניהול המשבר, כאשר מטרתו  היא  לשמור על החברה ולהשיב את פעילותה לסדרה במהירות האפשרית – שחרור רכוש תפוס, שחרור חשבונות בנק ותקבולים מעוקלים, תקשורת רצופה עם לקוחות החברה החשודה, אשר מעדיפים לעיתים להתקשר עם ספק אחר. היעד הוא לייצב את  החברה, עד לחזרתה לפעילות רגילה, ככל שניתן.